กระเป๋าถือไหมแดง
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

กระเป๋าผ้าไหมสีแดงสด ตัดต่อผ้าลายและผ้าพื้น ตกแต่งด้วยวัสดูโลหะทอง ประถือคุณผู้หญิง 

Red Thai Silk lady Hand Bag