งาช้าง จี้ห้อยคอ
1,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จี้งาช้าง งาช้างฟอสซิลแท้100% ซึ่งฝั่งในดินมานาน อายุกว่าร้อยปี

จนงาเริ่มเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสีเหมือนหิน แต่ยังคงลวดลายของงาไว้ได้

ตัวเรือนเป็นเงินถมทอง